PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie – (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11

Wykonanie elewacji budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z izolacją przeciwwilgociową, częściową wymianą pokrycia dachowego i okien oraz zagospodarowaniem terenu

Copyright by AGAD Sp. z o.o.